Instalace nové plazmy – řezání plechu plazmou

Instalace nové plazmy a její odzkoušení jsme provedli za asistence dodavatele TFC, tím jsme vylepšili naše kapacity a možnosti při řezání plechu plazmou. Technické parametry nového stroje dovolují řezat plechy o velikosti 6 000 x 2 500 mm a tloušťky 30 mm. Starý stroj zůstává ve výrobni hale pro vykrytí kapacit.

 

Mikulášská 2018

Dne 06.12.2018 proběhla Mikulášská besídka. Andělé s čerty a Mikulášem přišli zkontrolovat děti, popovídali si s nimi. Děti  zarecitovaly básničky zapěly a dobře se bavily.