• Společnost ACTHERM s.r.o.
  • Das Unternehmen ACTHERM s.r.o.
  • Navštivte nás: Dukelská 5779, 430 01 Chomutov
  • Besuchen Sie uns: Dukelská 5779, 430 01 Chomutov

Certifikace

Certifikace

Naše firma je pravidelně certifikována pro ISO 9001, dále pak EN 1090, ISO 3834 atd., což je kromě naší dobře odvedené a kvalitní práce důkazem kvality pro naše zákazníky při výrobě technologických kontejnerů, nejrůznějších ocelových konstrukcí, cívek, ale také výrobě polotovarů při ohýbání, řezání, stříhání plechů, zakružování a ohýbání, tryskání a lakování.

Uvedené certifikáty jsou níže k nahlédnutí a ke stažení.

EN 1090-2

Certifikát 1090 CZ

Certifikát 1090 EN

rv-en-page-001

Certifikát EN

ISO 3834

ISO 3834 CZ

ISO 3834 EN

ISO 9001

ISO 9001 CZ

ISO 9001 EN

Politika kvality

Společnost ACTHERM – strojírenství, s.r.o. je zaměřená na strojírenskou sériovou a malosériovou výrobu, specializuje se zejména na produkci ocelových svařovaných konstrukcí. Vedení společnosti ACTHERM – strojírenství, s.r.o. se touto politikou kvality zavazuje k:

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI
• Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.
• Cílem všech našich činností je vždy plné splnění všech požadavků našeho zákazníka na kvalitní dodávky požadovaných výrobků.
• Ceníme si dlouhodobých dobrých vztahů se zákazníkem a proto se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc v jeho specifických požadavcích

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH
• Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
• Vedení společnosti ACTHERM – strojírenství, s.r.o. se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy ve společnosti na základně sběru a analýzy údajů.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
• Každý náš zaměstnanec si uvědomuje význam kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality.
• U našich zaměstnanců pravidelně ověřujeme znalost a pochopení zásad naší politiky kvality.
• Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
• Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, zvyšování kvalifikace a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4) VZTAH K DODAVATELŮM
• Vybíráme dodavatele kteří, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
• Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.
• Jsme si vědomi důležitosti výběru dodavatele v návaznosti na spokojenost našeho zákazníka

5) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP
• Vedení společnosti ACTHERM – strojírenství, s.r.o. pravidelně ověřuje funkčnost systému.
• Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
• Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
• Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality budeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
• Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.