Detaily reference

  • Název reference Rozvodny
  • Kategorie Rozvodny pro povrchové doly
  • Lokace Chomutov
  • Rok uskutečnění 2014