• Společnost ACTHERM s.r.o.
  • Das Unternehmen ACTHERM s.r.o.
  • Navštivte nás: Dukelská 5779, 430 01 Chomutov
  • Besuchen Sie uns: Dukelská 5779, 430 01 Chomutov

Author Archives: spravce

Optimalizace webové prezentace acthermstrojirenstvi.cz

Jelikož jsme si vědomi toho, že naše konkurence nespí, tak jsme v prosinci 2019 celý měsíc usilovně pracovali na dalším vyladění webové prezentace, která byla již půl roku v ostrém provozu.

Cílem bylo doplnit na web nové informace z naší firmy ACTHERM Strojírenství, s.r.o., dále některé prvky grafiky a publikace informací na webu ještě více zatraktivnit každému návštěvníkovi webu. Doplnili jsme nové fotky, vložili aktuální reference, pracovali jsme na jazykové mutaci němčina, která byla kompletně nově přeložená a následně vložená do webu.

Jsme přesvědčeni o tom, že naše úsilí přinese větší efekt a pomocí nejmodernější trendů publikace informací na webu zaměřeném technickým směrem jakémukoliv návštěvníkovi webu přinést maximální možnou přehlednost a špičkovou vizualizaci ve všech záložkách.

Všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a všem lidem dobré vůle přejeme krásné Vánoce, pevné zdraví a vydařený rok 2020.

Za celý kolektiv firmy ACTHERM Strojírenství, s.r.o.

Ing. Antonín Kalaš – jednatel

Spustili jsme nový web

Začátkem roku 2019 jsme se ve vedení firmy jednoznačně shodli, že nastal čas modernizovat naši hlavní firemní webovou prezentaci acthermstrojirenstvi.cz. Bylo nutné zpřehlednit a moderním způsobem publikovat veškeré informace o poskytovaných službách a dalším dění v naší firmě ACTHERM Strojírenství, s.r.o.

Cílem nové webové prezentace bylo komplexní představení firmy ACTHERM Strojírenství, s.r.o. od samých počátků výroby, uvést a zajímavě zdokumentovat významné historické milníky, například výstavbu hal ve 40. letech minulého století (na webu je toto velmi rušné období II. světové války zdokumentováno značným množstvím autentických fotek), přes období socialistické éry, modernizaci hal v roce 2008, až po současnost.

Na nové webové prezentaci naleznete nejen oblasti naší činnosti, ale také odkazy na dceřiné společnosti, přehledně rozdělené kontakty jednotlivých úseků od administrativy až po výrobu. Rovněž si můžete v případě Vašeho zájmu prohlédnou sekci certifikace a představíme Vám i naše zázemí.

Věříme, že nyní všechny Vámi hledané informace na webu naleznete rychle a že tyto informace přispějí k tomu, že naši firmu ACTHERM Strojírenství, s.r.o. oslovíte a začneme jednat o možné spolupráci.

Ing. Antonín Kalaš – jednatel